2010

2010

Αρ. Πρωτ. 2230/17.12.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου  
Αρ. Πρωτ. 2231/17.12.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου  
Αρ. Πρωτ. 1789/29.11.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κα. Άννα Διαμαντοπούλου
Αρ. Πρωτ. 1245/14.10.2010 Προς Υπουργό: - Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ. Δ. Ρέππα  
Αρ. Πρωτ. 965/28.09.2010 Προς Υπουργό: - Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κα. Τ. Μπιρμπιλή
Αρ. Πρωτ. 956/28.09.2010 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών κο Γ. Παπακωνσταντίνου - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κα. Λ. Κατσέλη
Αρ. Πρωτ. 955/28.09.2010 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών κο Γ. Παπακωνσταντίνου - Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κο Μ. Χρυσοχοΐδη - Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κο Δ. Ρέππα
Αρ. Πρωτ. 952/28.09.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου    
Αρ. Πρωτ. 356/26.08.2010 Προς Υπουργούς: - Εξωτερικών - Πολιτισμού και Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 270/29.07.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Αρ. Πρωτ. 244/29.07.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 4006/16.07.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 4008/16.07.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 4007/16.07.2010 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
ΠΑΒ 4005/16.07.2010 Προς Υπουργούς: - Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρ. Πρωτ. 3529/22.06.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Αρ. Πρωτ. 3528/22.06.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Αρ. Πρωτ. 3504/21.06.2010 Προς: - Υπουργό Προστασίας του Πολίτη - Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 3497/18.06.2010 Προς: - Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
ΠΑΒ 3100/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Αρ. Πρωτ. 3099/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου  
Aρ. Πρωτ. 3095/27.05.2010 Προς Υπουργό: Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κα. Αν. Διαμαντοπούλου
ΠΑΒ 3098/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3097/27.05.2010 Προς Υπουργό: Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κα. Αν. Διαμαντοπούλου
ΠΑΒ 3096/27.05.2010 Προς Υπουργό: Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κα. Αν. Διαμαντοπούλου
ΠΑΒ 3094/27.05.2010 Προς Υπουργό: Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων κ. Δ. Ρέππα
ΠΑΒ 3093/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3092/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3091/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου  
ΠΑΒ 3090/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Σελίδα 1 από 2