Αναφορές Κατατεθείσες

Αρ. Πρωτ.: 318/12.11.2015 Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2015 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας με θέμα «Προσλήψεις Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στα Ειδικά Σχολεία».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά-Υπόμνημα Ένωσης Απάντηση Υπουργείου -Ο- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 385 Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2015 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών με θέμα «Αναγκαίες άλλες 500 προσλήψεις νηπιαγωγών», αναφορικά με την υποστελέχωση των νηπιαγωγείων και την επιτακτική ανάγκη κάλυψης των οργανικών και λειτουργικών κενών.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Συλλόγου Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 182/29.10.2015 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015 Προς Υπουργούς:-Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τους παιδαγωγούς των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και τα αιτήματα του κλάδου.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά- Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (α) Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (β) -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 186/29.10.2015 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015 Προς Υπουργoύς:-Οικονομικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, με ρυθμίσεις που προτείνει στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και που αφορούν στις πολύτεκνες οικογένεις.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ.…
Αρ. Πρωτ.: 189/29.10.2015 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015 Προς Υπουργoύς:-Οικονομικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, αναφορικά με τη μετατροπή του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ…
Αρ. Πρωτ.: 191/29.10.2015 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015 Προς Υπουργoύς:-Οικονομικών-Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων και Αναπηρικών Κυλικείων, αναφορικά με τις αυξήσεις στα καπνικά προϊόντα και την φορολογία του κλάδου.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Ομοσπονδίας Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Υγείας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 193/29.10.2015 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015 Προς Υπουργoύς:-Οικονομικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, αναφορικά με την προστασία των ασφαλιστικών, προνοιακών και φορολογικών δικαιωμάτων των τυφλών.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Ομοσπονδίας Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΠΑΒ: 994/06.07.2015 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015 Προς Υπουργό:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών με θέμα «Σκηνικό εργασιακού μεσαίωνα κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στη προ του Άθω περιοχή της Χαλκιδικής ανάμεσα σε Νέα Ρόδα – Ουρανούπολη», αναφορικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των πυροσβεστών.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (α)…
Αρ. Πρωτ.: 1000/6.07.2015 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015 Προς Υπουργούς:-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα πολιτών της Πρωτοβουλίας Κατοίκων περιοχής Αγίων Πάντων - Αγίας Κυριακής Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω του φαινομένου της πεζοδρομιακής πορνείας στην περιοχή.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Δικαιοσύνης Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1005/6.07.2015 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015 Προς Υπουργό:-Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, αναφορικά με το σχέδιο νόμου του ΥΠΠΘ «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» για ζητήματα που αφορούν στις πολύτεκνες οικογένειες.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ