Αναφορά: Υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Αναφορά: Υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1394/18-03-2016

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016

Προς Υπουργούς:
- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με τα συμπεράσματα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΠΕΔΚΜ σε σχέση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, ιδιαίτερα με την όξυνση του προσφυγικού ζητήματος.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

 

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ