Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1678/08-04-2016

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, με θέμα «Υπό ψήφιση διατάξεις για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών», αναφορικά με τη νομοθετική ρύθμιση για την ιδιωτική εκπαίδευση.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ