Αναφορές Κατατεθείσες

Αρ. Πρωτ.: 2743/15.07.2016 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016 Προς Υπουργούς:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Σχέδιο Νόμου: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», αναφορικά με τα στρατόπεδα που βρίσκονται μέσα στα όρια των πόλεων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2564/01.07.2016 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργό:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, αναφορικά με τις αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» στον ρόλο και την εργασία των Χημικών.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2565/01.07.2016 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, με θέμα «Υποβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης – ισοπέδωση του ολοήμερου νηπιαγωγείου» αναφορικά με τον κίνδυνο να χαθούν οι παιδαγωγικοί σκοποί και στόχοι της προσχολικής εκπαίδευσης.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2568/01.07.2016 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, με θέμα «Προστασία του Εθνικού Προϊόντος "ΦΕΤΑ"».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.  Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2570/01.07.2016 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργούς:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Εξωτερικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, με θέμα «Ανακοίνωση για προετοιμαζόμενη "Διοικητική Αλλαγή των Σχολείων της Ομογένειας"».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2582/01.07.2016 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργό:-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ενόπλων Δυνάμεων, με θέμα «Αιτήσεις Αποστρατείας».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2583/01.07.2016 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, με θέμα «Επαπειλούμενα με κλείσιμο ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Επιτακτική η άμεση παρέμβαση».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Απάντηση Υπουργείο Εσωτερικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2584/01.07.2016 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργούς:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελληνίου Σωματείου Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών με θέμα «15ωρο συμβασιούχων» για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2324/10.06.2016 Αθήνα,8 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργό:-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου Οικονομικών Επιθεωρητών, αναφορικά με τη συζήτηση για «την τροποποίηση επί μέρους διατάξεων του Ν.3213/2003 αναφορικά με τα υπόχρεα προς δήλωση πόθεν έσχες πρόσωπα-κατάργηση ισχύος της διάταξης του άρθρου 178 του Ν. 4389/2016» και τα συμπεράσματα της Γενικής Συνέλευσης του Κλάδου των Οικονομικών Επιθεωρητών.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών…
Αρ. Πρωτ.: 2173/03.06.2016 Αθήνα, 31 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Εξωτερικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού, αναφορικά με τη μεταφορά Δημόσιας Περιουσίας στο υπό ίδρυση υπερ-ταμείο και τη δέσμευση της «Ανταλλάξιμης περιουσίας».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ