Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και Σταθμών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης και Περιοχής «Ο Άγιος Χριστόφορος»

Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και Σταθμών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης και Περιοχής «Ο Άγιος Χριστόφορος» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1676/08-04-2016

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
-Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και Σταθμών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης και Περιοχής «Ο Άγιος Χριστόφορος», αναφορικά με την πιθανή αύξηση του ΕΦΚ στα καύσιμα και στο υγραέριο κίνησης, που ενδέχεται να επιφέρει μείωση της κατανάλωσης.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ