Αναφορές Κατατεθείσες

Αρ. Πρωτ.: 1079/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα των εργαζομένων της «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ», που έχει πτωχεύσει, αναφορικά με τη διανομή του υπολοίπου πλειστηριάσματος στους πρώην εργαζομένους, μετά την πλήρη διαγραφή όλων των υπολοίπων τόκων και προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά / Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ…
Αρ. Πρωτ.: 1080/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Ναυτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Πίνακες κενών-κενούμενων θέσεων έτους 2016», αναφορικά με τη επάνδρωση της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Ναυτικής και Νησιωτικής Πολιτικής -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1081/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στον Ο.Γ.Α., αναφορικά με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και τις αλλαγές που επιφέρει στον ασφαλιστικό φορέα της πρωτογενούς παραγωγής και την καταξίωσή του.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ…
Αρ. Πρωτ.: 1083/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα διαμαρτυρίας της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς, αναφορικά με την απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου να καταργηθεί η διδασκαλία του Επιταφίου του Περικλέους, καθώς και να προχωρήσει σε μείωση των ωρών διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ' τάξη του Γενικού Λυκείου.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ…
Αρ. Πρωτ.: 1084/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Υπουργό Οικονομικών-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αίτημα κατάργησης του επιβληθέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί» και τις επιπτώσεις που θα έχει για τον αμπελοοινικό κλάδο.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων…
Αρ. Πρωτ.: 1085/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αίτημα εξομοίωσης των Δήμων με το Ελληνικό Δημόσιο σε διαδικασίες ενώπιον του Εθνικού Κτηματολογίου».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1086/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα διαμαρτυρίας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδα με θέμα «Επιστολή-διαμαρτυρία για το Ν.4354/2015 άρθρο 18», αναφορικά με την περικοπή του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής ΕργασίαςΠαρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Υγείας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 879 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016 Προς Υπουργό:-Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος αναφορικά με το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις» και τη διάταξη του άρθρου 30.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Υγείας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 877 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016 Προς Υπουργό:-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα «Απόψεις για τις πρόσφατες αλλαγές σχετικά με τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων», οι οποίες όπως υπογραμμίζουν στην πράξη ακυρώνουν τη συνταγογράφηση.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 875 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού με θέμα «Ανακοίνωση για τις νέες διατάξεις της Κυβέρνησης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ