Αναφορές Κατατεθείσες

Αρ. Πρωτ.: 2174/03.06.2016 Αθήνα, 31 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας προσφύγων στον Νομό Θεσσαλονίκης και την ανάγκη ενίσχυσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης με Αστυνομικούς και οχήματα. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2175/03.06.2016 Αθήνα, 31 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα «Ωράριο εργασίας των στρατιωτικών», αναφορικά με το ζήτημα τήρησης του σαραντάωρου ωραρίου εργασίας σε όλες τις Μονάδες και Υπηρεσίες.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2013/26.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, αναφορικά με ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των στρατιωτικών.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2110/25.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Ο Προφήτης Ηλίας», αναφορικά με το Σχέδιο Υγειονομικής Διάταξης «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Υγειονομικού ενδιαφέροντος».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Απάντηση Υπουργείου Υγείας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2113/26.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων με θέμα «Όχι στην αύξηση του Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα», αναφορικά με τις επιπτώσεις του μέτρου και την ανάγκη λήψης μέτρων για την πάταξη της παράνομης διακίνησης καυσίμων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2115/26.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων», αναφορικά με την ανάγκη να ρυθμιστεί το καθεστώς σύναψης και λειτουργίας των συμβάσεων καθαρισμού των Σχολικών Μονάδων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2118/26.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας με θέμα «Αιτήσεις Αποστρατείας – Νέο Ασφαλιστικό», αναφορικά με την ανάγκη παροχής μεταβατικής περιόδου για τα στελέχη που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής…
Αρ. Πρωτ.: 2120/26.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας με θέμα «Άνιση μεταχείριση στρατιωτικού προσωπικού», αναφορικά με τη δυσμενέστερη εξέλιξη της 41ης και 42ης Σειράς ΣΤΥΑ.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2101/25.05.2016 Αθήνα,16 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, με θέμα «Παράνομη και επικίνδυνη διάλυση κυτταροστατικών φαρμάκων», προκειμένου να διασφαλισθεί τόσο η δημόσια υγεία όσο και η ασφάλεια των εργαζομένων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Υγείας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2102/25.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών με θέμα «Μισθολογικές Ανισότητες», αναφορικά με τις ανισότητες και την καθήλωση των αποδοχών που υφίσταται το μισθολόγιο των στρατιωτικών.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ