Αναφορές Κατατεθείσες

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρ. 320/3.03.2010 Προς Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε όλες τις αποφάσεις ένταξης-προέγκρισης-προκήρυξης και διάθεσης πιστώσεων του μέτρου 125Α (Δημοσίων Έργων) της Δ' προγραμματικής Περιόδου από 31/06/2008 έως σήμερα, ονομαστικά και με τις αντίστοιχες ημερομηνίες και το συνολικό κόστος του κάθε έργου.  
Προς Υπουργό: - Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κο Προκόπη Παυλόπουλο   Κατατίθεται η από 31 Ιανουαρίου 2006 συνημμένη ένσταση για την περικοπή θέσης στο ΚΕΠ του Δήμου Κουφαλίων νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 10Β' /10-1-2006. Καράογλου Θεόδωρος Βουλευτής Β' Περ. Θεσσαλονίκης
Προς Υπουργό: - Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κο Προκόπη Παυλόπουλο Κατατίθεται η από 2 Φεβρουαρίου 2006 συνημμένη διαμαρτυρία για την περικοπή θέσης στο ΚΕΠ του Δήμου Καλινδοίων νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 10Β' /10-1-2006. Καράογλου Θεόδωρος Βουλευτής Β΄ Περ. Θεσσαλονίκης
Προς Υφυπουργό - Οικονομίας και Οικονομικών κο Αντώνιο Μπέζα Κατατίθεται η από 20 Φεβρουαρίου 2006 συνημμένη αναφορά της Ένωσης Βιοτεχνών Κατασκευαστών Διαφημιστικών Ειδών (Δώρων) και Μεταξοτυπίας Βορείου Ελλάδος, που αφορά αίτημα για επανεξέταση της μετατροπής των φορολογικών συντελεστών για τον κλάδο αυτό, από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Θεόδωρος Καράογλου Βουλευτής Β' Περ. Θεσσαλονίκης  
ΠΑΒ 427/04.12.2009 Προς Υπουργούς: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών, με το οποίο επισημαίνεται το πρόβλημα χρήσης πετρελαίου θέρμανσης, και ζητείται η δυνατότητα χρήσης πετρελαίου θέρμανσης απαλλαγμένου από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Ο βουλευτής Θεόδωρος Καράογλου
Αρ. Πρωτ. ΑΚΕ 1593/27.06.2006 Προς Υπουργό: - Εθνικής Άμυνας Αρ. Πρωτ. ΑΚΕ 1594/27.06.2006 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σελίδα 18 από 18