Αναφορές Κατατεθείσες

Αρ. Πρωτ.: 2036/09.05.2016 Αθήνα, 26 Απριλίου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Ενοικιαζόμενων Περιπτέρων Μακεδονίας με θέμα «Αίτημα επαναφοράς της ρύθμισης των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2037/09.05.2016 Αθήνα, 26 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Συμπλήρωση διατάξεων άρθρου 282 § 2 του Ν. 3852/2010», αναφορικά με την παραχώρηση χώρων σχολικής στέγης εκ μέρους των Περιφερειών στους οικείους Δήμους.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2038/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, αναφορικά με το νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς και την υπό συζήτηση κατάργηση της αναγκαστικότητας των συνεστημένων με ειδικούς νόμους αναγκαστικών συνεταιρισμών.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2040/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς:-Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Υπουργό Εθνικής Άμυνας-Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη-Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Αντιμετώπιση της Προσφυγικής Κρίσης» και την κατάθεση συνολικών προτάσεων για την ουσιαστική συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του ζητήματος.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας…
Αρ. Πρωτ.: 2041/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς:-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Υπουργό Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, με θέμα «Προτάσεις της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος –ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων"».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής…
Αρ. Πρωτ.: 2042/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς:-Υπουργό Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με θέμα «Στελέχωση υπηρεσιών υγειονομικού ελέγχου-κάλυψη κενών θέσεων εποπτών δημόσιας υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Υγείας Απάντηση Υπουργείο Εσωτερικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2043/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς:-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Υπουργό Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων, Φίλων και Ατόμων με Αναπηρία Δήμου Παύλου Μελά και Δυτικής Θεσσαλονίκης «Μέριμνα Ζωής», αναφορικά με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και την περικοπή των αναπηρικών συντάξεων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2044/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς:-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Υπουργό Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, με θέμα «Προτάσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών επί της διαβούλευσης του ασφαλιστικού και φορολογικού Νομοσχεδίου».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2045/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βορείου Ελλάδας, αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την προστασία και τον σαφή διαχωρισμό των συμβατικών και των βιολογικών προϊόντων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Δευτέρα, 09 Μαΐου 2016 00:00

Αναφορά: Υπόμνημα του "Mathematica.gr"

Αρ. Πρωτ.: 2046/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του "Mathematica.gr", με θέμα «Ανακοίνωση σχετικά με τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Μαθηματικής παιδείας στην Ελλάδα».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ