2009

2009

ΠΑΒ 427/04.12.2009 Προς Υπουργούς: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών, με το οποίο επισημαίνεται το πρόβλημα χρήσης πετρελαίου θέρμανσης, και ζητείται η δυνατότητα χρήσης πετρελαίου θέρμανσης απαλλαγμένου από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Ο βουλευτής Θεόδωρος Καράογλου