Αναφορά: Υπόμνημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας

Αναφορά: Υπόμνημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1677/08-04-2016

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
- Υγείας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας με ψήφισμα-έκκληση των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης για την επιβίωση του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ