Αναφορές Κατατεθείσες

Αρ. Πρωτ.: 197/24.10.2016 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016 Προς Υπουργούς:-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα «Ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών Γεωτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών» αναφορικά με τις επιπτώσεις τους στους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 155/20.10.2016 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016 Προς Υπουργό-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας αναφορικά με την νέα αναβολή της αναβάθμισης ασφαλείας στις διαδικτυακές υπηρεσίες του TAXIS.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 158/20.10.2016 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016 Προς Υπουργούς:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Εκπαίδευση Προσφυγόπαιδων» αναφορικά με τις προϋποθέσεις οργάνωσης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 17/07.10.2016 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016 Προς Υπουργό:-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, με θέμα «Υποβολή υπομνήματος της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ για τις συγκοινωνίες του Νόμου», αναφορικά με τη συνεργασία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Έγγραφο - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων   -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ…
Αρ. Πρωτ.: 22/07.10.2016 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016 Προς Υπουργό:-Εξωτερικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα των ελληνικών και φιλελληνικών φορέων της Νοτίου Γαλλίας αναφορικά με την κατάργηση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μασσαλία.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Έγγραφο - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2016 00:00

Αναφορά: υπόμνημα του Δήμου Βόλβης

Αρ. Πρωτ.: 28/07.10.2016 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016 Προς Υπουργό:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Δήμου Βόλβης με θέμα «Επικείμενη αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 3035/16.09.2016 Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Προς Υπουργούς:-Εξωτερικών-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «Ομόνοια», με θέμα «Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής για την Παιδεία στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2787/29.07.2016 Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016 Προς Υπουργό:-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής των Ιστορικών Πολιτιστικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την επιβολή υψηλής φορολόγησης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων των ιδιοχρησιμοποιούμενων ιδιόκτητων χώρων τους.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2708/15.07.2016 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, αναφορικά με τη συγγραφή των νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για τις Β' και Ε' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2709/15.07.2016 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016 Προς Υπουργό:-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων ΕΜΘ, με θέμα «Κατάθεση Τροπολογίας στο κατατεθέν ΣΝ "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας" του Υπουργείου Εθν. Άμυνας».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ