Αναφορές Κατατεθείσες

Αρ. Πρωτ.: 1011/30.01.2017 Αθήνα,10 Ιανουαρίου 2017 Προς Υπουργούς:-Εσωτερικών-Οικονομικών- Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου του Νομού Θεσσαλονίκης, με θέμα «Πληρωμή ΕΝΦΙΑ σε μη εκμεταλλεύσιμα οικόπεδα της ζώνης SEVESO II».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά – Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1012/30-01-2017 Αθήνα,10 Ιανουαρίου 2017 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Οικονομίας και Ανάπτυξης-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπωλών και Ψιλ. Ειδ. Ν. Αττικής, με θέμα «Επανεξέταση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού σε συνάρτηση με την αποκατάσταση της αγοράς καπνού στα Ευρωπαϊκά πρότυπα».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά – Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Απάντηση Υπουργείου Εργασίας…
Αρ. Πρωτ.: 1014/30.01.2017 Αθήνα,10 Ιανουαρίου 2017 Προς Υπουργό:- Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα των Σωματείων Επαγγελματιών-Επιστημόνων και νομικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες «Ειδικής Αγωγής» σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες, αναφορικά με τις συμβάσεις συνεργασίας τους με τον ΕΟΠΥΥ.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά – Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Υγείας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017 00:00

Αναφορά: Υπόμνημα Οδυσσέα Τσολογιάννη

Αρ. Πρωτ.: 955/23.01.2017 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017 Προς Υπουργό:- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα επιστολή του κ. Οδυσσέα Τσολογιάννη, αναφορικά με το ζήτημα της σύνταξής του.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Ο- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ 
Αρ. Πρωτ.: 906/23.01.2017 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017 Προς Υπουργό:- Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα επιστολή της Ανώνυμης Εταιρείας «MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναφορικά με μη εξυπηρετούμενα λόγω P.S.I. επιχειρηματικά δάνεια προμηθευτών Δημοσίων Νοσοκομείων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά – Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-Βουλευτής ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αρ. Πρωτ.: 928/23.01.2017 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017 Προς Υπουργούς:-Υγείας-Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών, αναφορικά με ζητήματα του κλάδου τους.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Απάντηση Υπουργείου Υγείας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 451/28.11.2016 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας αναφορικά με την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί υπέρ του ΕΤΕΑΜ (επικουρική ασφάλιση).Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Απάντηση Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 452/28.11.2016 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016 Προς Υπουργό:-Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά με θέμα «Υπηρεσίες Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ ή διακοψιμότητα), αναφορικά με την εφαρμογή του μέτρου και τις επιπτώσεις που επιφέρει στις ΑΠΕ.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 453/28.11.2016 Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομίας και Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Υποχρεωτική μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε συνέχεια της Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας   -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 317/07.11.2016 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016 Προς Υπουργό-Εξωτερικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα των Σωματείων των Χειμαρριωτών, αναφορικά με τις πρόσφατες προκλήσεις της Αλβανικής Κυβέρνησης για τις κατεδαφίσεις της ακίνητης περιουσίας των ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Χιμάρας.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ