Αναφορά: Υπόμνημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Αναφορά: Υπόμνημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 186/29.10.2015

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015

Προς Υπουργoύς:
-Οικονομικών
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, με ρυθμίσεις που προτείνει στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και που αφορούν στις πολύτεκνες οικογένεις.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ