Αναφορά: Υπόμνημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών

Αναφορά: Υπόμνημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 193/29.10.2015

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015

Προς Υπουργoύς:
-Οικονομικών
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, αναφορικά με την προστασία των ασφαλιστικών, προνοιακών και φορολογικών δικαιωμάτων των τυφλών.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα Ομοσπονδίας

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ