Αναφορά: Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος

Αναφορά: Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 189/29.10.2015

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015

Προς Υπουργoύς:
-Οικονομικών
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, αναφορικά με τη μετατροπή του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Απάντηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ