Αναφορές Κατατεθείσες

Αρ. Πρωτ. 270/29.07.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Αρ. Πρωτ. 244/29.07.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 4005/16.07.2010 Προς Υπουργούς: - Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρ. Πρωτ. 4007/16.07.2010 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
ΠΑΒ 4008/16.07.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών
ΠΑΒ 4006/16.07.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Αρ. Πρωτ. 3528/22.06.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Αρ. Πρωτ. 3529/22.06.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Αρ. Πρωτ. 3497/18.06.2010 Προς: - Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 3504/21.06.2010 Προς: - Υπουργό Προστασίας του Πολίτη - Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης