Αναφορές Κατατεθείσες

ΠΑΒ 3016/21.05.2010 Προς Υπουργό: Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Π. Γερουλάνο
ΠΑΒ 3085/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3086/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3087/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3088/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3089/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3090/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3091/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου  
ΠΑΒ 3092/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3093/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου