Αναφορά: Αίτημα της Πρωτοβουλίας Κατοίκων περιοχής Αγίων Πάντων - Αγίας Κυριακής Θεσσαλονίκης

Αναφορά: Αίτημα της Πρωτοβουλίας Κατοίκων περιοχής Αγίων Πάντων - Αγίας Κυριακής Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1000/6.07.2015

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015

Προς Υπουργούς:
-Δικαιοσύνης
-Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα πολιτών της Πρωτοβουλίας Κατοίκων περιοχής Αγίων Πάντων - Αγίας Κυριακής Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω του φαινομένου της πεζοδρομιακής πορνείας στην περιοχή.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Δικαιοσύνης

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ