Αναφορά: Αίτημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Αναφορά: Αίτημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1005/6.07.2015

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015

Προς Υπουργό:
-Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, αναφορικά με το σχέδιο νόμου του ΥΠΠΘ «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» για ζητήματα που αφορούν στις πολύτεκνες οικογένειες.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ