Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας

Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 182/29.10.2015

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015

Προς Υπουργούς:
-Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τους παιδαγωγούς των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και τα αιτήματα του κλάδου.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά- Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (α)

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (β)

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ