Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 318/12.11.2015

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2015

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας με θέμα «Προσλήψεις Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στα Ειδικά Σχολεία».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Υπόμνημα Ένωσης

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ