Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών

Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 385

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2015

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών με θέμα «Αναγκαίες άλλες 500 προσλήψεις νηπιαγωγών», αναφορικά με την υποστελέχωση των νηπιαγωγείων και την επιτακτική ανάγκη κάλυψης των οργανικών και λειτουργικών κενών.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα Συλλόγου

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ