Αναφορές Κατατεθείσες

Αρ. Πρωτ. 2961/31.01.2011 Προς Υπουργό: - Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή
Αρ. Πρωτ. 2230/17.12.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου  
Αρ. Πρωτ. 2231/17.12.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου  
Αρ. Πρωτ. 1789/29.11.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κα. Άννα Διαμαντοπούλου
Αρ. Πρωτ. 1245/14.10.2010 Προς Υπουργό: - Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ. Δ. Ρέππα  
Αρ. Πρωτ. 356/26.08.2010 Προς Υπουργούς: - Εξωτερικών - Πολιτισμού και Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 952/28.09.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου    
Αρ. Πρωτ. 955/28.09.2010 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών κο Γ. Παπακωνσταντίνου - Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κο Μ. Χρυσοχοΐδη - Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κο Δ. Ρέππα
Αρ. Πρωτ. 956/28.09.2010 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών κο Γ. Παπακωνσταντίνου - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κα. Λ. Κατσέλη
Αρ. Πρωτ. 965/28.09.2010 Προς Υπουργό: - Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κα. Τ. Μπιρμπιλή