Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας

Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1206//3-3-2016

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2016

Προς Υπουργό:
- Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των δικαιούχων.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ