Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών

Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1132/25.02.2016

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών με θέμα «Προσφυγή εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών» αναφορικά με ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του Συλλόγου προκειμένου να αντιμετωπισθούν.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Έγγραφο-Αναφορά

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ