Αναφορά: Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος

Αναφορά: Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1078/11.02.2016

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016

Προς:
-Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές Πυροσβέστες και τη λήψη μέτρων για τη θωράκιση του θεσμού του εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ