Αναφορά: Υπόμνημα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Αναφορά: Υπόμνημα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1452/18-03-2016

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016

Προς Υπουργούς:
- Οικονομικών
- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αναφορικά με το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο και τις αλλαγές που επιφέρει στον υπολογισμό των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ