Αναφορά: Υπόμνημα του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ

Αναφορά: Υπόμνημα του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1201/03.03.2016

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2016

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με θέμα «Έκκληση του ΔΣ του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ για τη διάσωση του ΕΑΠ» αναφορικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει το Πανεπιστήμιο.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείο

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ