Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού

Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1397/18-03-2016

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016

Προς Υπουργούς:
- Οικονομικών
- Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Τουρισμού
- Εθνικής Άμυνας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, αναφορικά με την επιβολή φόρου πολυτελείας στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής στο Νομοσχέδιο «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και Άλλες διατάξεις».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Απάντηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Απάντηση Υπουργείου Τουρισμού

Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ