Αναφορά: Υπόμνημα του Δήμου Χαλκηδόνος του Νομού Θεσσαλονίκης

Αναφορά: Υπόμνημα του Δήμου Χαλκηδόνος του Νομού Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1203/03-03-2016

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016

Προς Υπουργό:
-Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Δήμου Χαλκηδόνος του Νομού Θεσσαλονίκης με θέμα «Ενεργοποίηση τοπικού χωρικού σχεδιασμού βάσει των διατάξεων του Ν.4269/2014», προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και να μπορέσει να προχωρήσει στην πράξη ο τοπικός χωρικός σχεδιασμός.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ