Ομιλίες στην Ολομέλεια

Απόσπασμά από τα πρακτικά της Βουλής (26.6.2014)  
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:     Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα συζητούμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» και μόλις πριν από λίγο είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να κάνει βαρείς χαρακτηρισμούς, να λέει βαριές κουβέντες σε ένα κρεσέντο καταστροφολογίας, μηδενισμού, απαξίωσης των πάντων…
Ομιλία Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρου Καράογλου κατά την συζήτηση του Σ/Ν του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» - 9.01.2013
 
Ομιλία στα πλαίσια της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011» του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης  
Αναλυτικά η ομιλία του Θ. Καράογλου στα πλαίσια του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχόμενου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012». (αποσπάσματα από τα πρακτικά) – 28.2.2012