Ομιλίες στην Ολομέλεια

Ομιλία Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρου Καράογλου κατά την συζήτηση του Σ/Ν του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» - 9.01.2013
 
Ομιλία στα πλαίσια της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011» του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης  
Αναλυτικά η ομιλία του Θ. Καράογλου στα πλαίσια του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχόμενου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012». (αποσπάσματα από τα πρακτικά) – 28.2.2012
  Ομιλία Καράογλου ως εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συζήτηση του Σ/Ν "Κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015"
Ομιλία Θ. Καράογλου στο Ελληνικό κοινοβούλιο στα πλαίσια συζήτησης για το Σ/Ν Υπουργείου Οικονομικών : Κύρωση του Απολογισμού & Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2010. - 7.2.2012