Ομιλίες στην Ολομέλεια

Αναλυτικά η ομιλία του Θ. Καράογλου στα πλαίσια του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχόμενου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012». (αποσπάσματα από τα πρακτικά) – 28.2.2012
  Ομιλία Καράογλου ως εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συζήτηση του Σ/Ν "Κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015"
Ομιλία Θ. Καράογλου στο Ελληνικό κοινοβούλιο στα πλαίσια συζήτησης για το Σ/Ν Υπουργείου Οικονομικών : Κύρωση του Απολογισμού & Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2010. - 7.2.2012
  Oμιλία του Θεόδωρου Καράογλου, Ειδικού Εισηγητής της ΝΔ, κατά τη Μόνη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012».
Ομιλία στη Βουλή στα πλαίσια της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015" - 19.10.2011