Ομιλίες στην Ολομέλεια

 
Ομιλία στα πλαίσια της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011» του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης  
Αναλυτικά η ομιλία του Θ. Καράογλου στα πλαίσια του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχόμενου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012». (αποσπάσματα από τα πρακτικά) – 28.2.2012
  Ομιλία Καράογλου ως εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συζήτηση του Σ/Ν "Κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015"
Ομιλία Θ. Καράογλου στο Ελληνικό κοινοβούλιο στα πλαίσια συζήτησης για το Σ/Ν Υπουργείου Οικονομικών : Κύρωση του Απολογισμού & Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2010. - 7.2.2012
  Oμιλία του Θεόδωρου Καράογλου, Ειδικού Εισηγητής της ΝΔ, κατά τη Μόνη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012».