2008

2008

Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009».
Συζήτηση επί των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «α) Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2006. β) Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2006».
Συζήτηση επί των άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ».
Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/1983/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».
Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». (Απογευμα)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τύχη αγαθή έφερε να συζητάμε το νομοσχέδιο αυτό σήμερα που γίνεται μια έντονη συζήτηση -τις τελευταίες ημέρες θα έλεγα, όχι μόνο σήμερα- και υπάρχει μια γενική αμφισβήτηση των θεσμών που λειτουργούν όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά γενικότερα. Γίνεται μια συζήτηση για το πολιτικό σύστημα, για τα πολιτικά κόμματα, για τα πολιτικά πρόσωπα, ακόμη-ακόμη για τη λειτουργία του θεσμού…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Το να κάνουμε γενικώς και αορίστως ανερμάτιστη κριτική που δεν βασίζεται σε στοιχεία, αλλά απλά και μόνο επιδιώκεται να δημιουργήσει εντυπώσεις, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος που δεν βοηθά, αν μη τι άλλο και στην αξιοπιστία της ίδιας της πολιτικής. Έτσι, λοιπόν, καλό είναι, όταν κάνουμε κριτική σε άσχετο νομοσχέδιο για άλλα ζητήματα, να έχουμε στοιχεία, για να αποδεικνύουμε αυτά που λέμε. Τώρα, είναι γεγονός αναμφισβήτητο,…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τον Απόδημο Ελληνισμό. Η Ολομέλεια της Βουλής, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία, άξια συγχαρητηρίων, του Προέδρου του Σώματος κ. Σιούφα, έρχεται να συζητήσει για τα προβλήματα, για τις προτάσεις, για τις προοπτικές, για το όραμα του Απόδημου Ελληνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική ετήσια Έκθεση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού που αφορά το 2007 και για πρώτη φορά φέτος συντάχθηκε, σε εφαρμογή του σχετικού…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Συζητάμε σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα ιδιαίτερα σημαντικό σχέδιο νόμου, ένα σχέδιο νόμου που αφορά εκατοντάδες, χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους ή και συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, ένα σχέδιο νόμου που αντιμετωπίζει μια σειρά σοβαρών επιμέρους κλαδικών θεμάτων. Θα ξεκινήσω, όμως, αποδεχόμενος την πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση του συναδέλφου κ. Μπεγλίτη, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση της εισοδηματικής πολιτικής κάθε χρόνο -δυστυχώς- και επί σειρά ετών γίνεται σε λάθος χρόνο.…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτιστο χρέος των πολιτικών είναι ο σεβασμός στους θεσμούς και στην εκπεφρασμένη άποψη των πολιτών. Επίσης, οι πολίτες απαιτούν να μπορούν οι πολιτικοί μέσα από τις πράξεις και τις προτάσεις τους να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των καιρών και να προετοιμάζουν το έδαφος για το μέλλον. Κανείς δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια στο μέλλον, στις απαιτήσεις της κοινωνίας ή να προτάσσει αυτών, το συμφέρον…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έξι μήνες μετά τις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου του 2007, τότε, που για μία ακόμη φορά ο ελληνικός λαός έδωσε με την καθολική του ψήφο μια άνετη κοινοβουλευτική νίκη στην Νέα Δημοκρατία, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα αποτελεί μία σημαντική, μία κεντρική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης. Ενώ όλη η κοινωνία, τα κόμματα, οι φορείς, οι εργαζόμενοι διαπιστώνουν -είναι δηλαδή κοινώς πανθομολογούμενο- ότι το ασφαλιστικό σύστημα κινδυνεύει ακόμη και με κατάρρευση και οι αισιόδοξοι μιλούν μέσα στα δέκα έως δέκα πέντε χρόνια, ενώ οι απαισιόδοξοι βλέπουν ενωρίτερα το πρόβλημα, στα πέντε ή στα δέκα χρόνια, ενώ όλοι επισημαίνουν…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, την ώρα που μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο συζητάμε για μια κεντρική θεσμική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης, στην πολιτική ζωή του τόπου έχει διαμορφωθεί ένα πνιγηρό κλίμα. Η πολιτική, οι προτάσεις, οι πρωτοβουλίες, οι μεταρρυθμίσεις, ο πολιτικός διάλογος και η πολιτική διεργασία, δυστυχώς μένουν στο περιθώριο, εγκλωβισμένα πίσω από μια ατέρμονη σκανδαλολογία, πίσω από παρασκήνια, υποθέσεις, εικασίες, σενάρια και γενικεύσεις.
Το λόγο έχει ο κ. Καράογλου για να δευτερολογήσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις δύο πολύωρες συνεδριάσεις του ελληνικού Κοινοβουλίου χθες και σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε όλα, θα έλεγα, από λογικά επιχειρήματα, που χρησιμοποίησαν δυστυχώς λίγες φορές οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, από αιτιάσεις περίεργες και παράλογες κατά την άποψή μου, από χαρακτηρισμούς πολύ περισσότερο. Οι χαρακτηρισμοί δυστυχώς περίσσευαν για άλλη μία φορά στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Θεόδωρος Καράογλου. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα συζητάμε στην Ολομέλεια της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας ένα ιδιαίτερα σημαντικό νομοσχέδιο, αυτό που αφορά την κατάργηση του φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών, την απαλλαγή πρώτης κατοικίας, το ενιαίο τέλος ακινήτων, την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας καυσίμων και άλλες διατάξεις. Είναι ένα νομοσχέδιο ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί, εκτός των άλλων, αναδεικνύει για μια ακόμη φορά ένα κυρίαρχο στοιχείο…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, μια χρονιά γόνιμη και παραγωγική για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μια χρονιά ωφέλιμη για το σύνολο του ελληνικού λαού. Ας ξεκινήσουμε με μια γενική φαντάζομαι παραδοχή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της πολιτικής, των πολιτικών είναι η γενικότερη απαξίωση. Μια απαξίωση που αντιμετωπίζουμε συνολικά από την κοινωνία. Βεβαίως, σ' αυτό συνετέλεσαν αρκετοί παράγοντες. Μεταξύ άλλων, η έλλειψη αξιοπιστίας, η οποία συνίσταται στις προεκλογικές…