2013

2013

Ομιλία Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρου Καράογλου κατά την συζήτηση του Σ/Ν του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» - 9.01.2013