Ο Θεόδωρος Καράογλου στην Ολομέλεια για τις τηλεοπτικές άδειες (22.10.2015)

Ο Θεόδωρος Καράογλου στην Ολομέλεια για τις τηλεοπτικές άδειες (22.10.2015) Κύριο

Ο Θεόδωρος Καράογλου στην Ολομέλεια της Βουλής (22.10.2015)

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σχεδίου νόμου: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένη με την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82) και άλλες διατάξεις».