Ομιλίες στις Επιτροπές

Ομιλία στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015».
Ομιλία του Θεόδωρου Καράογλου κατά τη συνεδρίασητης Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης:Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015». (2ησυνεδρίαση)
 Αναλυτικά το κείμενο της ομιλίας... 
Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα ημερήσιας διάταξης: 1) «Ενημέρωση της Επιτροπής και αποτίμηση της συμμετοχής των διακομματικών κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών στις εκδηλώσεις Ομογενειακών Οργανώσεων για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου». 2) «Ενημέρωση της Επιτροπής από Αντιπροσωπεία της Ελληνοαμερικανικής Οργάνωσης «American Hellenic Educational Progressive Association» (AHEPA) υπό τον ανώτατο Πρόεδρο, κ. Νικόλαο Καρακώστα».
Συνεδρίαση της Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011.
Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (4η συνεδρίαση).
Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (3η Συνεδρίαση). ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: