Ο Θεόδωρος Καράογλου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (14.10.2015)

Ο Θεόδωρος Καράογλου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (14.10.2015) Κύριο

Ο Θεόδωρος Καράογλου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (14.10.2015)

Κοινή συνεδριάση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων».