Ομιλίες στις Επιτροπές

Ομιλία Θ. Καράογλου ως εισηγητής της ΝΔ, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου…
Ομιλία του Θ. Καράογλου (ως ειδικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας) στα πλαίσια της συνεδρίασης της Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012»