Τοποθέτηση Θ. Καράογλου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Τοποθέτηση Θ. Καράογλου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής Κύριο

Τοποθέτηση Θ. Καράογλου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (23-05-2017)