Ομιλία Θ. Καράογλου στην Ολομέλεια για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης (21-05-2016)

Ομιλία Θ. Καράογλου στην Ολομέλεια για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης (21-05-2016) Κύριο

Ομιλία Θ. Καράογλου στην Ολομέλεια για το Ν/Σ σχετικά με τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης (21-05-2016)