Δραστηριότητες

<a target="_blank" href="http://poll1.qualtrics.com/WRPoll//?mode=html&SV=Prod&P=PO_eVUcZtL5U1KOwQs" mce_href="http://poll1.qualtrics.com/WRPoll//?mode=html&SV=Prod&P=PO_eVUcZtL5U1KOwQs">View Qualtrics Poll</a><br /><a title="Survey Software" target="_blank" href="http://www.qualtrics.com" mce_href="http://www.qualtrics.com">Qualtrics Survey Software</a><br /><a target="_blank" title="Enterprise Feedback Management" href="http://www.qualtrics.com/solutions/efm/" mce_href="http://www.qualtrics.com/solutions/efm/">Enterprise Feedback Management</a><br />
Αποσπάσματα από την εκπομπή "Δεύτερη ανάγνωση" στην ΕΤ 3 με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Παπαγρηγορίου - 8.10.11