Δραστηριότητες

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που εκδόθηκαν από το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης τα αποτελέσματα για τα κόμματα αλλά και τη σταυροδοσία των υποψηφίων της Ν.Δ. στη Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης έχουν ως εξής: