Τοποθέτηση στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού ισολογισμού του κράτους

Τοποθέτηση στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού ισολογισμού του κράτους Κύριο

Τοποθέτηση Θ. Καράογλου στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κράτους (14-11-2017)