Ομιλίες στην Ολομέλεια

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Συζητάμε σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα ιδιαίτερα σημαντικό σχέδιο νόμου, ένα σχέδιο νόμου που αφορά εκατοντάδες, χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους ή και συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, ένα σχέδιο νόμου που αντιμετωπίζει μια σειρά σοβαρών επιμέρους κλαδικών θεμάτων. Θα ξεκινήσω, όμως, αποδεχόμενος την πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση του συναδέλφου κ. Μπεγλίτη, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση της εισοδηματικής πολιτικής κάθε χρόνο -δυστυχώς- και επί σειρά ετών γίνεται σε λάθος χρόνο.…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τον Απόδημο Ελληνισμό. Η Ολομέλεια της Βουλής, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία, άξια συγχαρητηρίων, του Προέδρου του Σώματος κ. Σιούφα, έρχεται να συζητήσει για τα προβλήματα, για τις προτάσεις, για τις προοπτικές, για το όραμα του Απόδημου Ελληνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική ετήσια Έκθεση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού που αφορά το 2007 και για πρώτη φορά φέτος συντάχθηκε, σε εφαρμογή του σχετικού…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τύχη αγαθή έφερε να συζητάμε το νομοσχέδιο αυτό σήμερα που γίνεται μια έντονη συζήτηση -τις τελευταίες ημέρες θα έλεγα, όχι μόνο σήμερα- και υπάρχει μια γενική αμφισβήτηση των θεσμών που λειτουργούν όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά γενικότερα. Γίνεται μια συζήτηση για το πολιτικό σύστημα, για τα πολιτικά κόμματα, για τα πολιτικά πρόσωπα, ακόμη-ακόμη για τη λειτουργία του θεσμού…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Το να κάνουμε γενικώς και αορίστως ανερμάτιστη κριτική που δεν βασίζεται σε στοιχεία, αλλά απλά και μόνο επιδιώκεται να δημιουργήσει εντυπώσεις, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος που δεν βοηθά, αν μη τι άλλο και στην αξιοπιστία της ίδιας της πολιτικής. Έτσι, λοιπόν, καλό είναι, όταν κάνουμε κριτική σε άσχετο νομοσχέδιο για άλλα ζητήματα, να έχουμε στοιχεία, για να αποδεικνύουμε αυτά που λέμε. Τώρα, είναι γεγονός αναμφισβήτητο,…
Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». (Απογευμα)
Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/1983/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».
Συζήτηση επί των άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ».
Συζήτηση επί των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «α) Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2006. β) Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2006».
Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009».
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαφέστατα και δεν ασπάζομαι την μαρξιστική θεωρία που λέει ότι πάνω από όλα είναι η οικονομία και όλα τα ζητήματα έχουν σχέση με την οικονομία, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν άλλες ηθικές αξίες που έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Όμως, όπως κάθε φορά που συζητείται ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας γίνεται μια γενικότερη αναφορά σε ζητήματα που έχουν σχέση με την οικονομία, έτσι και εγώ…
Σελίδα 19 από 19