Ομιλίες στην Ολομέλεια

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα αποτελεί μία σημαντική, μία κεντρική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης. Ενώ όλη η κοινωνία, τα κόμματα, οι φορείς, οι εργαζόμενοι διαπιστώνουν -είναι δηλαδή κοινώς πανθομολογούμενο- ότι το ασφαλιστικό σύστημα κινδυνεύει ακόμη και με κατάρρευση και οι αισιόδοξοι μιλούν μέσα στα δέκα έως δέκα πέντε χρόνια, ενώ οι απαισιόδοξοι βλέπουν ενωρίτερα το πρόβλημα, στα πέντε ή στα δέκα χρόνια, ενώ όλοι επισημαίνουν…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έξι μήνες μετά τις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου του 2007, τότε, που για μία ακόμη φορά ο ελληνικός λαός έδωσε με την καθολική του ψήφο μια άνετη κοινοβουλευτική νίκη στην Νέα Δημοκρατία, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτιστο χρέος των πολιτικών είναι ο σεβασμός στους θεσμούς και στην εκπεφρασμένη άποψη των πολιτών. Επίσης, οι πολίτες απαιτούν να μπορούν οι πολιτικοί μέσα από τις πράξεις και τις προτάσεις τους να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των καιρών και να προετοιμάζουν το έδαφος για το μέλλον. Κανείς δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια στο μέλλον, στις απαιτήσεις της κοινωνίας ή να προτάσσει αυτών, το συμφέρον…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Συζητάμε σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα ιδιαίτερα σημαντικό σχέδιο νόμου, ένα σχέδιο νόμου που αφορά εκατοντάδες, χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους ή και συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, ένα σχέδιο νόμου που αντιμετωπίζει μια σειρά σοβαρών επιμέρους κλαδικών θεμάτων. Θα ξεκινήσω, όμως, αποδεχόμενος την πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση του συναδέλφου κ. Μπεγλίτη, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση της εισοδηματικής πολιτικής κάθε χρόνο -δυστυχώς- και επί σειρά ετών γίνεται σε λάθος χρόνο.…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τον Απόδημο Ελληνισμό. Η Ολομέλεια της Βουλής, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία, άξια συγχαρητηρίων, του Προέδρου του Σώματος κ. Σιούφα, έρχεται να συζητήσει για τα προβλήματα, για τις προτάσεις, για τις προοπτικές, για το όραμα του Απόδημου Ελληνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική ετήσια Έκθεση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού που αφορά το 2007 και για πρώτη φορά φέτος συντάχθηκε, σε εφαρμογή του σχετικού…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τύχη αγαθή έφερε να συζητάμε το νομοσχέδιο αυτό σήμερα που γίνεται μια έντονη συζήτηση -τις τελευταίες ημέρες θα έλεγα, όχι μόνο σήμερα- και υπάρχει μια γενική αμφισβήτηση των θεσμών που λειτουργούν όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά γενικότερα. Γίνεται μια συζήτηση για το πολιτικό σύστημα, για τα πολιτικά κόμματα, για τα πολιτικά πρόσωπα, ακόμη-ακόμη για τη λειτουργία του θεσμού…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Το να κάνουμε γενικώς και αορίστως ανερμάτιστη κριτική που δεν βασίζεται σε στοιχεία, αλλά απλά και μόνο επιδιώκεται να δημιουργήσει εντυπώσεις, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος που δεν βοηθά, αν μη τι άλλο και στην αξιοπιστία της ίδιας της πολιτικής. Έτσι, λοιπόν, καλό είναι, όταν κάνουμε κριτική σε άσχετο νομοσχέδιο για άλλα ζητήματα, να έχουμε στοιχεία, για να αποδεικνύουμε αυτά που λέμε. Τώρα, είναι γεγονός αναμφισβήτητο,…
Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». (Απογευμα)
Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/1983/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».
Συζήτηση επί των άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ».