Υ.ΜΑ.Θ.

  Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Χαιρετισμός ΥΜΑΘ κ. Θεόδωρου Καράογλου