ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ «TRIGGER» (13-12-2013)

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ «TRIGGER» (13-12-2013)

 

  Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η σημασία της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και πως αυτή μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη διέξοδο στο θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης νέων επιστημόνων, βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής εναρκτήριας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο ΥΜΑΘ, μεταξύ των 8 εταίρων που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: «Διακρατική Πρωτοβουλία για την Παροχή Καθοδήγησης Αποφοίτων και Επιχειρηματικότητα» (TRIGGER).

Το συγκεκριμένο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.663.900 ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» και εκτός από το ΥΜΑΘ, που είναι ο επικεφαλής εταίρος, συμμετέχουν ακόμη το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας της Βουλγαρίας, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β. Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης-Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων, το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ο Σύνδεσμος Διοίκησης Επιχειρήσεων Βουλγαρίας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βουλγαρίας.

Στόχος του «ΤRIGGER» είναι, μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας, να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους επιστήμονες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν 5 βραχυπρόθεσμα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης για την εξειδίκευση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς αλλά και τις δικές τους,  τα οποία θα απευθύνονται σε 200 νέους επιστήμονες (100 από την Ελλάδα και 100 από τη Βουλγαρία), οι οποίοι με την υποστήριξη και την καθοδήγηση του προγράμματος μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα  ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι το ποσοστό των γυναικών που θα επωφεληθούν από τα σεμινάρια θα είναι τουλάχιστον 30%.

Εφικτός στόχος είναι έξι μήνες πριν τη λήξη του έργου, ακόμη και με τη μορφή πρακτικής άσκησης, τουλάχιστον το 20% των συμμετεχόντων στα προγράμματα κατάρτισης να ενταχθούν στην αγορά εργασίας (20 απόφοιτοι από την Ελλάδα και 20 από τη Βουλγαρία).

Αναφερόμενος στη σημασία του προγράμματος «TRIGER» ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, τόνισε ότι οικοδομεί κλίμα ενθάρρυνσης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ανοίγει το δρόμο για την αύξηση της απασχόλησης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, όπου η ανεργία στους νέους ηλικίας 15 έως 24 χρόνων ξεπερνάει το 50%, ενώ στις ηλικίες 25 έως 34 χρόνων είναι γύρω στο 40%, η τόνωση της επιχειρηματικότητας αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας. Με  τη σημερινή συνάντηση το ΥΜΑΘ συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δείχνοντας στους νέους ανθρώπους ότι υπάρχει και ο δρόμος της ιδιωτικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Η παιδεία και η κατάλληλη κατάρτιση είναι σαφές ότι μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν στην υπέρβαση παρωχημένων αντιλήψεων, αναδεικνύοντας την υγιή, δημιουργική, καινοτόμα πλευρά της επιχειρηματικής δράσης. Είναι λοιπόν ευθύνη όλων μας να παρέχουμε στους νέους ανθρώπους την έμπνευση, την κατάρτιση και τη στήριξη που χρειάζονται, διότι ανάπτυξη σημαίνει ενίσχυση της κατάρτισης και της επιχειρηματικότητας» κατέληξε ο κ. Καράογλου.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλεγούν οι ωφελούμενοι του προγράμματος, θα καθοριστούν σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δεξιότητες των ωφελούμενων, τις ανάγκες των επιχειρήσεων και σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Επίσης προβλέπεται η δημιουργία μιας μόνιμης κεντρικής δομής (Θεσσαλονίκη) και τριών περιφερειακών δομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας (Σέρρες-Δράμα-Αλεξανδρούπολη) για την παροχή πληροφόρησης και επιχειρηματικής καθοδήγησης για το νέο επιστημονικό δυναμικό.

Η συνολική διάρκεια του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους,  ανέρχεται στους 22 μήνες, ενώ η επίσημη ημερομηνία λήξης του είναι η 14η Αυγούστου 2015.

Image

Αναλυτικά η εισήγηση του ΥΜΑΘ κ. Καράογλου

 

" Κυρίες και κύριοι,


Σας καλωσορίζω στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης και στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Διακρατική Πρωτοβουλία για την Παροχή Καθοδήγησης Αποφοίτων και Επιχειρηματικότητα»,

γνωστού και ως  «TRIGGER»

Τολμώ να πω ότι σήμερα, οι εκπρόσωποι των 8 εταίρων από Ελλάδα και Βουλγαρία που συμμετέχουμε στο έργο, βάζουμε από κοινού τα θεμέλια για να οικοδομήσουμε κλίμα ενθάρρυνσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια πολύτιμη διέξοδο στο θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης στους νέους ανθρώπους των χωρών μας.

Ιδιαίτερα για εμάς στην Ελλάδα, όπου η ανεργία στους νέους ηλικίας 15 έως 24 χρόνων αγγίζει το 52%, ενώ στις ηλικίες 25 έως 34 χρόνων είναι 36,8%, η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας.

Το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου «TRIGGER», πιστεύει ότι στη σημερινή εποχή δεν μπορεί να υπάρξει:

-ανάπτυξη χωρίς την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

-και ανταγωνιστική οικονομία χωρίς την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει το σύγχρονο περιβάλλον.

Προς αυτήν την κατεύθυνση η εκπαίδευση και η κατάρτιση, μέσω:

-της  παροχής σύγχρονης γνώσης

-και την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων,

αποτελούν τα εφόδια για μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το «TRIGGER» έχει ως αποστολή, μέσα από:

-τη δικτύωση

-και τη συνεργασία

μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας, να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους στην αγορά εργασίας.

Περισσότερες ευκαιρίες, όμως, οι οποίες θα προκύψουν μέσω της κατάρτισής του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουμε.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δημιουργία:

-μιας μόνιμης κεντρικής δομής

-και τριών περιφερειακών δομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας,

για την παροχή πληροφόρησης και επιχειρηματικής καθοδήγησης για το νέο επιστημονικό δυναμικό.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν πέντε βραχυπρόθεσμα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης για:

-την εξειδίκευση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων

-και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων,

σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της αγοράς, τα οποία θα απευθύνονται συνολικά σε 200 νέους επιστήμονες (100 από την Ελλάδα και 100 από τη Βουλγαρία), ενώ το ποσοστό των γυναικών που θα επωφεληθούν από αυτά τα σεμινάρια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%.

Εφικτός στόχος είναι έξι μήνες πριν την λήξη του έργου, ακόμη και με τη μορφή πρακτικής άσκησης, το 20% των συμμετεχόντων στα προγράμματα κατάρτισης να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

 

Συνοψίζοντας, το κυριότερο που επιτυγχάνεται μέσα το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο «TRIGGER» είναι η αλλαγή της νοοτροπίας σχετικά με την επιχειρηματικότητα.

Η παιδεία  και η κατάλληλη κατάρτιση είναι σαφές ότι:

-μπορούν

-και πρέπει

να βοηθήσουν στην υπέρβαση παρωχημένων αντιλήψεων, αναδεικνύοντας:

-την υγιή,

-δημιουργική,

-καινοτόμα

πλευρά της επιχειρηματικής δράσης.

Είναι λοιπόν ευθύνη όλων μας να παρέχουμε στους νέους ανθρώπους, στο μέλλον των χωρών μας:

-την έμπνευση,

-την κατάρτιση

-και τη στήριξη

που χρειάζονται.

Image  

 

Σας ευχαριστώ. "