2010

2010

Αρ. Πρωτ. 8245/22.12.2010 Προς Υπουργό: - Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Αρ. Πρωτ. 8247/22.12.2010 Προς Υπουργό - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. 8248/22.12.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 8250/22.12.2010 Προς Υπουργούς: - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εξωτερικών
Αρ. Πρωτ. 7917/16.12.2010 Προς Υπουργό: - Εξωτερικών  
Αρ. Πρωτ. 7905/16.12.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων  
Αρ. Πρωτ. 7906/16.12.2010 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. 7904/16.12.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 7944/16.12.2010 Προς Υπουργούς: - Προστασίας του Πολίτη - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 7868/15.12.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 7865/15.12.2010 Προς Υπουργούς: - Εξωτερικών - Οικονομικών - Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010 03:00

Απαξίωση των ΤΕΙ

Αρ. Πρωτ. 7864/15.12.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 7863/15.12.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010 03:00

Δρόμος καρμανιόλα στο Δήμο Θερμαϊκού

Αρ. Πρωτ. 7862/15.12.2010 Προς Υπουργό: - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Αρ. Πρωτ. 7861/15.12.2010 Προς Υπουργούς: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρ. Πρωτ. 7781/14.12.2010 Προς Υπουργό: - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Αρ. Πρωτ. 7780/14.12.2010 Προς Υπουργούς: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρ. Πρωτ. 7779/14.12.2010 Προς Υπουργό: - Εξωτερικών
Αρ. Πρωτ. 7778/14.12.2010 Προς Υπουργούς: - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών
Προς Υπουργούς: - Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 7776/14.12.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 7769/14.12.2010 Προς Υπουργό: - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρ. Πρωτ. 7802/14.12.2010 Προς Υπουργούς: - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. 7813/14.12.2010 Προς Υπουργό: - Πολιτισμού και Τουρισμού  
Αρ. Πρωτ. 7801/14.12.2010   Προς τον Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. 7678/13.12.2010 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. 7677/13.12.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 7676/13.12.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 7600/10.12.2010 Προς Υπουργούς: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 7549/09.12.2010 Προς Υπουργό: - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Σελίδα 1 από 17