2010

2010

Αρ. Πρωτ. 6344/17.11.2010 Προς Υπουργούς: - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 6345/17.11.2010 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. 6346/17.11.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 6347/17.11.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 6349/17.11.2010 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. 6348/17.11.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 6055/10.11.2010 Προς Υπουργό - Θαλασσίων Υποθέσεων & Αλιείας
Αρ. Πρωτ. 6053/10.11.2010 Προς Υπουργό: - Εξωτερικών
Αρ. Πρωτ. 6046/10.11.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 6047/11.11.2010 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Προστασίας του Πολίτη
Αρ. Πρωτ. 6048/10.11.2010 Προς Υπουργούς: - Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Πολιτισμού και Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 6050/10.11.2010 Προς Υπουργούς - Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 6051/10.11.2010 Προς Υπουργούς: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - Οικονομικών - Άμυνας
Αρ. Πρωτ. 6052/10.11.2010 Προς Υπουργούς: - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 6049/10.11.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 03:00

Διαδικασία ίδρυσης ΤΕΜΠΜΕ αγροτών

Αρ. Πρωτ. 5767/02.11.2010 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη
Αρ. Πρωτ. 5868/02.11.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 5379/21.10.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 5380/21.10.2010 Προς Υπουργούς: - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Εξωτερικών  
Αρ. Πρωτ. 5378/21.10.2010 Προς Υπουργούς: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 5377/21.10.2010 Προς Υπουργό: - Άμυνας
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 03:00

Ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond

Αρ. Πρωτ. 5218/20.10.2010 Προς Υπουργό: - Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας
Αρ. Πρωτ. 5219/20.10.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 5220/20.10.2010 Προς Υπουργό: - Πολιτισμού & Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 5221/20.10.2010 Προς Υπουργό: - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Αρ. Πρωτ. 5222/20.10.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 03:00

Ραγδαία αύξηση της ενδοσχολικής βίας

Αρ. Πρωτ. 5223/20.10.2010 Προς Υπουργούς: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αρ. Πρωτ. 5224/20.10.2010 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αρ. Πρωτ. 5225/20.10.2010 Προς Υπουργούς: - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 5226/20.10.2010 Προς Υπουργό: - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης